poniedziałek, 22 listopada 2010

Ślub kościelny z osobą niewierzącą

Ceremonia ślubu kościelnego z osobą niewierzącą zdarza się w Polsce wyjątkowo rzadko. Najczęściej w podobnej sytuacji Młoda Para w ogóle rezygnuje z sakramentu małżeństwa na rzecz ślubu cywilnego. Jeśli jednak dla jednej ze stron ślub kościelny jest istotnie ważny, Kościół zezwala na jego zawarcie. Oczywiście, ta możliwość istnieje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba niewierząca nie była wcześniej związana jakimkolwiek małżeństwem.

Władze kościoła przeważnie odradzają zawierania małżeństw mieszanych, mając przeświadczenie, że strona wierząca narażona jest na zobojętnienie w wierze, a dzieci w takiej rodzinie nie zostaną otoczone należytą religijną atmosferą. Kiedy jednak katolik zgłasza gotowość wstąpienia w związek małżeński z osobą niewierzącą, ma możliwość zawarcia go sakramentalnie. Nie do przecenienia jest także szansa przeżycia przez osobę niewierząca takiego ślub będąc bardziej zaangażowana mentalnie. Składanie przysięgi absolutnej trwałość małżeństwa aż do śmierci może wiele zmienić w życiu duchowym każdego człowieka. Ślub kościelny ukazuje osobie niewierzącej, że miłość jest najwyższą wartością, dla której warto wiele poświęcić, skłonić się do wyrzeczeń.

W liturgii ślubnej strona niewierząca nie musi aktywnie uczestniczyć, modlić się oraz wypowiadać słowa, będące niezgodne z jej przekonaniami. Także w składanej przez nią przysiędze małżeńskiej pomijane jest wezwanie: „Taki mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”. Jednak przed przystąpieniem do ślubu każda ze stron powinna być w pełni świadoma powagi sakramentu i konsekwencji z nim związanych. Przede wszystkim Kościół kładzie nacisk na złożenie deklaracji, o nieutrudnianiu osobie wierzącej wychowywania dzieci według jej zasad wiary oraz aktywne jej w tym wsparcie.

Ślub mieszany nie może być zawarty, jeśli osoba niewierząca jest w jakimkolwiek stopniu przymuszana przez katolika i stawiana po presją wiary. Wszelkie odczucia Młodej Pary o nierzetelności bądź grotesce całego przedsięwzięcia powinny wykluczyć starania o ślub kościelny z osobą niewierzącą.